مذاکره بین الملل

شناخت خود مهم‌ترین بخش مذاکره موفق است

/post-182

مونا رحمانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارتباطات گفت: اولین مهارت در مذاکره خودشناسی است چرا که اگر به این مرحله نرسیم به‌هیچ‌عنوان فعالیت‌های صورت‌گرفته پایدار نخواهد بود.