مطالعات وقف و نیکوکاری

انتشار سومین شماره دوفصلنامه «پژوهش‌نامه مطالعات وقف و امور خیریه»

/post-231

سومین شماره دوفصلنامه «پژوهش‌نامه مطالعات وقف و امور خیریه»، به‌عنوان اولین و تنها پژوهش‌نامه علمی_پژوهشی مطالعات وقف و امور خیریه دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کشور، منتشر شد.