مهر و ماه

مهر و ماه تلاشی برای بهبود وضعیت زنان و کودکان از طریق آموزش و حرفه‌آموزی

/tajrebeh36

گلاب مدیرعامل مهر و ماه گفت: ما در مهر و ماه بر این باوریم که با بر این باوریم که با آموزش و حرفه‌آموزی مادران و فعالیت‌های مددکاری اجتماعی می‌توانیم مسیر زندگی خانواده‌های بسیاری را در جهت مثبت تغییر دهیم.