نشست چای

از مدرسه‌سازی تا مدرسه‌یاری در سی‌ و سومین نشست «یک چای یک تجربه»

/tajrebeh33

سی و سومین نشست از سلسله‌نشست‌های «یک چای، یک تجربه» به همت آکادمی خیر ایران با موضوع معرفی و آشنایی بیشتر با فعالیت‌های «جامعه فرهنگی یاوری» با حضور علی راد مدیرعامل جامعه فرهنکگی یاوری برگزار شد.