نمایشگاه تکام

حضور پر رنگ خیر ماندگار نمایشگاه تکام

/post-178

خیر ماندگار با حضور در نمایشگاه توانمند سازی و کارآفرینی مردم پایه (تکام)، به تشریح فعالیت‌ها و دست‌آوردهای خود در حوزه راهبری دانش بنیان امور خیر در کشور پرداخت. این نمایشگاه با حضور بیش از یک‌صد مرکز کارآفرینی برتر روستایی و شهری کشور در مرکز همایش‌های وزارت کشور برگزار شد.