نیک سو

نوزدهمین شماره از پادکست نیک آوا منتشر شد

/post-230

پادکست نیک آوا در شماره نوزدهم خود به سراغ  تاج‌زمان دانش رفته است. مادر بزهکاران نوجوان عنوانی است که به سبب خدمات ارزنده این بانو در حوزه نوجوانان بزهکار به او داده‌اند.