هفته پژوهش

بازدید وزیر دادگستری غرفه پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری در نمایشگاه هفته پژوهش

/post-190

پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری (‌خیر ماندگار) به‌عنوان اولین پژوهشکده با رویکرد مطالعات نوین وقف و امور خیر در نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه اصفهان حضور دارد. امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در بازدید از غرفه این پژوهشکده از آخرین دستاوردهای آن مطلع شد.