ویدئو

ضرورت پیوند خیریه‌ها و مؤسسات «تأمین مالی خُرد» / چالش‌های توانمندسازی در مناطق محروم

/post-80

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) اظهار کرد: اگر همکاری مقدس بین مؤسسات خیریه و نهادهای «تأمین مالی خُرد» اتفاق بیفتد، توانمندسازی فقرا و مناطق محروم شتاب می‌گیرد.