پایگاه خبری

مجوز رسمی پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران صادر شد

/post-232

پس از هشت ماه فعالیت آزمایشی، مجوز رسمی پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات صادر شد و در سامانه جامع رسانه‌های کشور به ثبت رسید.


انتخاب سردبیر پایگاه تحلیلی خبری خیر ایران به سمت رئیس کارگروه رسانه ستاد سمن‌های شهر تهران

/post-206

انتخابات «کارگروه رسانه» ستاد سمن‌های شهر تهران باحضور نمایندگان 22 تشکل خیریه و مردم‌نهاد برگزار شد. اصغری سردبیر پایگاه تحلیلی خبری خیر ایران به عنوان رئیس این کارگروه انتخاب شد.