پژوهشنامه

دومین شماره دوفصلنامه «پژوهش‌نامه مطالعات وقف و امور خیریه» منشتر شد

/post-166

با همکاری دانشگاه اصفهان و پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری (خیر ماندگار)، دومین شماره دوفصلنامه «پژوهش‌نامه مطالعات وقف و امور خیریه»، به‌عنوان اولین و تنها پژوهش‌نامه علمی_پژوهشی مطالعات وقف و امور خیریه دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کشور، منتشر شد.