پژوهشکده خیر ماندگار

توسعه زیست‌بوم نیکوکاری می‌تواند به کاهش تنش‌های موجود در میان نهادهای این حوزه کمک کند

/post-174

سیدی، عضو هیئت‌علمی و معاون پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری (خیر ماندگار) گفت: ایجاد محدودیت برای ورود نهادهای دولتی در امر خیریه و حذف تصدی‌گری دولت، ایجاد انسجام و یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌های این حوزه، خیریه و واگذاری امور قابل‌واگذاری به تشکل‌های مردمی و توسعه زیست‌بوم نیکوکاری در کشور از جمله راهکار‌هایی برای کاهش تنش‌های موجود در میان نهادهای نیکوکاری است.