کمک های خارجی

توجه به قوانین کشور، ارائه پروپوزال و گزارش‌دهی از الزامات تعامل‌های بین‌المللی

/post-155

تقی‌پور مدرس کارگاه استفاده از ظرفیت‌ها و تعامل‌های بین‌المللی گفت: هم در ایران و هم در دنیا پول‌های سرگردان برای امور خیریه بسیار است، لذا ما باید باتوجه‌به قوانین کشور، شفافیت کامل و ارائه پروپوزال و گزارش‌دهی درست در مسیر جذب آنها گام برداریم.