به گزارش روابط عمومی خیر ماندگار، بنا بر اعلام دبیرخانه چهارمین همایش ملی خیر ماندگار، مهلت ارسال مقالات به این همایش تا پایان روز 14 بهمن‌ماه سال جاری تمدید شد.  

بر این اساس، عموم علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را در محورهای «مباحث نظری حوزه پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف»، «تجربه‌های جهانی مربوط به پیشرفت مبتنی بر نیکوکاری و وقف»، «مطالعه و ارزیابی تجربه‌های ملی مربوط به این حوزه»، «مطالعه و ارزیابی نقش نهادهای اجتماعی در این حوزه»، «بازخوانی تجربه‌های خُرد و بسترهای پیشرفت»، «آسیب‌ها و چالش‌ها» و «ایده‌های نو» به دبیرخانه همایش به آدرس conf.ala.org.ir ارسال کنند.

یادآور می‌شود چهارمین همایش ملی خیر ماندگار با موضوع «ظرفیت‌ها و کارکردهای نیکوکاری و وقف در پیشرفت ایران» (ارزیابی وضعیت اکنون و چشم‌انداز آینده)، اسفندماه سال جاری به همت پژوهشکده آلاء و با مشارکت مجموعه‌هایی همچون سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد خیریه راهبری آلاء و دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود.