اخبار

از تشکیل تا پیگیری مطالبات جامعه معلولین ایران در بیست و دومین نشست یک چای یک تجربه

در بیست و دومین نشست از سلسله‌نشست‌های «یک چای، یک تجربه» آکادمی خیر ایران، کامران عاروان مدیرعامل جامعه معلولین ایران از چالش‌ها و فعالیت‌های این مؤسسه در بیش از 4 دهه فعالیت گفت.
31 مرداد 1402 31 مرداد 1402

انتقال تجربیات عترت بو تراب با طعم چای

در ادامه برگزاری سلسله نشست های «یک چای، یک تجربه» آکادمی خیر ایران، هجدهمین نشست در روز دوشنبه دوم مردادماه 1402 با حضور موسسه عترت بوتراب در محل ستاد سمن های شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.
04 مرداد 1402 04 مرداد 1402

بررسی راه‌های ایجاد تحول در مؤسسات خیریه و سمن‌ها در کارگاه آموزشی آکادمی خیر ایران

در ادامه شنبه‌های آموزشی، کارگاه آموزشی «تحول در سازماندهی مؤسسات خیریه و سمن‌ها» با حضور مهندس حسین سرچمی و جمعی از مؤسسات خیریه و سمن‌های کشور در آکادمی خیر ایران برگزار شد.
02 مرداد 1402 02 مرداد 1402