رویش

چهارمین رویداد استارتاپی اجتماعی «رویش» برگزار می‌شود

/post-208

چهارمین رویداد استارتاپی اجتماعی «رویش» به همت آکادمی خیر ایران با مؤسسه خیریه کهریزک برگزار می‌شود. رویداد چهارم رویش با تمرکز بر حوزه سالمندان برنامه‌ریزی شده است.


سومین رویداد استارتاپی اجتماعی رویش برگزار می‌شود

/post-191

سومین رویداد استارتاپی اجتماعی رویش با تمرکز بر حوزه افراد دارای معلولیت و بیماری‌های خاص برگزار می‌شود. برای حضور فعالان اجتماعی و دانشجویان در این رویداد سه روزه تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است.