فصلنامه

انتشار سومین شماره دوفصلنامه «پژوهش‌نامه مطالعات وقف و امور خیریه»

/post-231

سومین شماره دوفصلنامه «پژوهش‌نامه مطالعات وقف و امور خیریه»، به‌عنوان اولین و تنها پژوهش‌نامه علمی_پژوهشی مطالعات وقف و امور خیریه دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کشور، منتشر شد.


دهمین شماره فصلنامه آوای خیر ماندگار منتشر شد

/post-223

دهمین شماره فصلنامه آوای خیر ماندگار (فصلنامه اختصاصی مطالعات و مدیریت امر خیر) ‌به همت مرکز فرهنگ نیکوکاری خیر ماندگار منتشر شد. پرونده ویژه این شماره از فصلنامه به نیکوکاری و فناوری اختصاص دارد.