پیمایش

نشست نقد و بررسی پیمایش ملی گرایش مردم ایران به نیکوکاری برگزار شد

/post-162

نشست نقد و بررسی پیمایش ملی گرایش مردم ایران به نیکوکاری با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی در مرکز ژرفا برگزار شد.


پیمایش ملی گرایش مردم ایران به نیکوکاری رونمایی شد

/peymayesh

نشست رونمایی از پیمایش ملی گرایش مردم ایران به نیکوکاری، با حضور محسن ولیئی، معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور و به همت مرکز خیر ماندگار برگزار شد.