یک تجربه

از مدرسه‌سازی تا مدرسه‌یاری در سی‌ و سومین نشست «یک چای یک تجربه»

/tajrebeh33

سی و سومین نشست از سلسله‌نشست‌های «یک چای، یک تجربه» به همت آکادمی خیر ایران با موضوع معرفی و آشنایی بیشتر با فعالیت‌های «جامعه فرهنگی یاوری» با حضور علی راد مدیرعامل جامعه فرهنکگی یاوری برگزار شد.


داودی در نشست سی و یکم از تجارب صبح رویشی‌ها گفت

/tajrebeh31

سی و یکمین نشست از سلسله‌نشست‌های «یک چای، یک تجربه» به همت آکادمی خیر ایران با موضوع معرفی و آشنایی بیشتر با فعالیت‌های «مدارس صبح رویش» با حضور محمدحسن داودی مدیرعامل مدارس صبح رویش به شکل حضوری و آنلاین برگزار شد.


رویکرد خیریه بارقه نور ریشه‌کن‌کردن فقر و توسعه پایدار است

/tajrebeh30

گرجی مدیرعامل خیریه بارقه نور همیاری در سی‌امین نشست «یک چای، یک تجربه» گفت: توانمندسازی از طریق کارآفرینی و پرورش استعدادهای بالقوه از اصولی‌ترین روش‌ها برای ریشه‌کن‌کردن فقر و توسعه پایدار در مناطق کم‌برخوردار است.


اینترنت اشیا، کاربردی در دنیا و مظلوم در ایران

/tajrebeh23

بیست و سومین نشست از سلسله‌نشست‌های «یک چای، یک تجربه» دوشنبه به میزبانی آکادمی خیر ایران در محل ستاد توان‌افزایی سمن‌ها و با حضور مدیرعامل انجمن ترویج اینترنت اشیا و علوم داده برگزار شد.


مؤسسه عترت فاطمی پای میز چای و تجربه آکادمی خیر ایران

/tajrebeh21

زهرا سادات نیری مدیرعامل مؤسسه عترت فاطمی مهمان آکادمی خیر ایران در بیست و یکمین نشست «یک چای، یک تجربه» آکادمی خیر ایران در محل ستاد مهارت‌افزایی سمن‌های شورای اسلامی شهر تهران بود.


انتقال تجربیات عترت بو تراب با طعم چای

/tajrebeh18

در ادامه برگزاری سلسله نشست های «یک چای، یک تجربه» آکادمی خیر ایران، هجدهمین نشست در روز دوشنبه دوم مردادماه 1402 با حضور موسسه عترت بوتراب در محل ستاد سمن های شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.